Vælg en side

UDENFOR

Et tværfagligt undervisningsmateriale om frisind, frihed og tillid i
en multikulturel og mangfoldig skolegård til 6.-10. klasse

SE FILMEN

Om undervisningsmaterialet

Samfundsværdier og demokrati skal genopfindes af hver generation. Det er ikke noget, vi kan eller skal pådutte de næste generationer, men noget de skal tage til sig og selv gøre til deres. Folkeskolen har som et af sine grundlæggende formål at forberede eleverne til deltagelse i og medansvar for samfundet og folkestyret, og derfor skal skolen være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. I en folkeskole der i stigende grad er præget af multikulturisme og forskelligheder, er der i dag et særligt behov for at arbejde med holdninger og værdiforståelse, så eleverne med udgangspunkt i demokrati og menneskerettigheder bliver bedre til at omfavne den mangfoldighed og forskellighed som Danmark byder på. ’Udenfor’ er et tværfagligt undervisningsmateriale med fokus på demokratisk dannelse målrettet 6.- 10. klassetrin, der bringer værdierne frisind, tillid og frihed fra Danmarkskanonen i spil. Fagene kan være dansk, samfundsfag, historie, kristendom, understøttende undervisning samt tværfaglige forløb. Undervisningsmaterialet består af følgende elementer:

  • En lærervejledning
  • Dilemmafilmen ’Lille terrorist’ (12 minutter)
  • 20 undervisningsaktiviteter inkl. elevark

Filmen ’Lille terrorist’ er udgangspunktet for undervisningsmaterialet, og undervisningsaktiviteterne dykker ned i filmens dilemmaer og bringer elevernes egne liv, erfaringer og holdninger i spil gennem temaerne frisind, frihed og tillid. Som afslutning på undervisningsforløb lægges der op til, at eleverne arbejder med at lave deres egne film- og medieproduktioner om værdierne frisind, frihed og tillid. I lærervejledningen i tilhørende undervisningshæfte kan du læse om de faglige overvejelser bag undervisningsmaterialet herunder læringsmål og læringsmiljø. Her finder du også̊ to forberedelsesark du kan bruge til at danne dig et overblik over, hvilke temaer, du ønsker at have særligt fokus på i din klasse og undervisning, samt en oversigt over undervisningsaktiviteter og undervisningsforløb. Undervisningsmaterialet blev lanceret på Folkemødet på Bornholm i juni 2019 på Danmarks Lærerforenings scene. Har du spørgsmål til undervisningsmaterialet, er du velkommen til at kontakte forfatter Mette Wybrandt (Amondo), tlf. 51 92 34 75, mw@amondo.dk Følg os på: www.facebook.com/udenforundervisningsmateriale

DOWNLOAD UNDERVISNINGSMATERIALE

KOPI- OG ELEVARK

LÆRERNE SIGER:

”Mine elever har fået mulighed for at arbejde med tolerance helt konkret. Det har handlet om at turde at være anderledes, at turde tage stilling og turde sige fra.”

 

”Materialet er let at gå til. Rart med tydelig struktur, læringsmål og kort info. Gode afrundingsopgaver, som giver plads til videre fordybelse.”

 

”Vi har været særligt glade for den variation, der har været i opgaverne. Der er virkelig tænkt i muligheder i forhold til differentiering, og vi føler, at materialet har kunnet rumme alle vores elever uanset baggrund og faglighed. ”

 

”Jeg har sjældent set mine elever så optagede af en opgave. De spurgte: Må vi se filmen igen! Selvom det er store emner de skal forholde sig til, så kan de godt, for det er super konkret.”

 

Lærere fra folkeskoler i Bornholms Regionskommune

 

Om projektet:

Undervisningsmaterialet er udviklet og afprøvet i foråret 2018-foråret 2019 i et samarbejde mellem Michael Schmidt-Olsen (Candofilm), Mette Wybrandt (Amondo) og skoler i Bornholms Regionskommune.

Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, design, typografi Automatisk genereret beskrivelse   Et billede, der indeholder Font/skrifttype, Grafik, logo, grafisk design Automatisk genereret beskrivelse

PROJEKTET ER STØTTE AF UNDERVISNINGSMINISTERIETS UDLODNINGSMIDLER 2017